Ole Ivars  

| DUTTEMUSIKKEN |

 
Gjengen i pausa på Seljord. Dutte: The black sheep of the family (familiens sorte får).
Foto: Arild Hansen, Skien.